Zuidwest Drenthe

Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel

Consulent

De vakbondsconsulent is een vraagbaak voor de leden. De consulent beschikt zelf over veel informatie, maar hij weet ook de  weg naar deskundigen binnen de vakbond met kennis over rechtsbijstand, rechtspositie, collectieve arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, deelname ondernemingsraad, BLG, groepen, enz. FNV Zuidwest Drenthe heeft een eigen vakbondsconsulent. De consulent is actief in de publieke sector.
Via tel. (06) 407 83 671 is de vakbondsconsulent (de heer J. Dufour) bereikbaar voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen.

 

 
Home | Archief | Agenda | Documenten | Foto's | Lid worden | Contact | Protected |